BƠM HUT CHÂN KHÔNG , CHÉN NGUYÊN LIỆU TITAN ,TITAN TAGER, BƠM CHÂN KHÔNG ROOT

BƠM HUT CHÂN KHÔNG , CHÉN NGUYÊN LIỆU TITAN ,TITAN TAGER, BƠM CHÂN KHÔNG ROOT

BƠM HUT CHÂN KHÔNG , CHÉN NGUYÊN LIỆU TITAN ,TITAN TAGER, BƠM CHÂN KHÔNG ROOT

CÔNG TY TNHH TM XNK NGÔI SAO TRẮNG
VẬT TƯ THIẾT BỊ PVD

SENSOR CÃM BIẾN ÁP SUẤT

SENSOR CÃM BIẾN ÁP SUẤT

485.000 vnđ

485.000 vnđ

CHẤT CHỐNG DẤU VÂN TAY

CHẤT CHỐNG DẤU VÂN TAY

245.000 vnđ

245.000 vnđ

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT XI MẠ PVD

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT XI MẠ PVD

460.000.000 vnđ

420.000.000 vnđ

BƠM CHÂN KHÔNG

BƠM CHÂN KHÔNG

28.500.000 vnđ

28.500.000 vnđ

CHÉN NGUYÊN LIỆU TITAN

CHÉN NGUYÊN LIỆU TITAN

1.500.000 vnđ

1.000.000 vnđ

DUNG MÔI EB - 270

DUNG MÔI EB - 270

85.000 vnđ

85.000 vnđ

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG CÔNG NGHIỆP

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG CÔNG NGHIỆP

28.500.000 vnđ

28.000.000 vnđ

BƠM  KHUẾCH TÁN CHÂN KHÔNG

BƠM KHUẾCH TÁN CHÂN KHÔNG

150.000.000 vnđ

145.000.000 vnđ

BƠM CHÂN KHÔNG PHÂN TỬ

BƠM CHÂN KHÔNG PHÂN TỬ

120.000.000 vnđ

115.000.000 vnđ